گاه نوشت های خبرنگاری

به نام خدای مهربون

 

کم کم دارم احساس می کنم که دارم از پسش برمیام. سه هفته متوالی گزارش نوشتم و عنوان هر سه تاش صفحه 1 کار شد! هفته پیش "صندوق توسعه قفل بورس را باز می کند؟" و این هفته "شورای بورس مشغول چه کاری است؟"

خیلی به آدم حس خوبی دست میده اینجور موقع ها!

این هفته هم دارم یه سوژه جالب رو دنبال می کنم. سوژه بعدیم از این یکی هم باحالتره!

...............................

پ.ن:

فرصت ها رو باید غنیمت شمرد. شاید دیگه فرصت ندم... اونوقت...؟!...!؟؟؟؟! آره...

/ 1 نظر / 34 بازدید
فاطمه فرجی

شاید تو دیگه فرصت ندی و حتی شاید روزگار دیگه فرصت نده. تا مجالش هست باید به دور از بهونه گیری ها کاری کرد...